شورای سیاستگذاری و دبیران

بسمه تعالی

چارت کنفرانس

رییس کنفرانس : جناب آقای مهندس محمدرضا عابدی محزون

دبیر اجرایی کنفرانس : جناب آقای مهندس هادی ویشکی نژاد

دبیرعلمی کنفرانس : جناب آقای مهندس محمدحسین موذن رضامحله

مدیر اطلاع رسانی و روابط عمومی : مصطفی خیری چافی

مدیر برنامه : جناب آقای ابوذر غریبی