هزینه های کنفرانس

هزینه های کنفرانس به قرار ذیل می باشد:

مقالات

هر سطر دارای : شماره ثبت نام،هزینه ثبت نام ،مبلغ

۱پرداخت هزینه داوری مقاله اول= ۲۰۰۰۰۰ تومان معادل دویست هزارتومان

۲پرداخت هزینه داوری مقاله دوم و بیشتر = ۱۵۰۰۰۰تومان معادل صدوپنجاه هزار تومان

 

توضیحات :

۱ – به تمامی نویسندگان مقالات تایید داوری شده گواهی پذیرش مقاله به دو زبان انگلیسی و فارسی ارایه می گردد.

۲-به تمامی نویسندگان مقالات تایید داوری شده گواهی حضور ارایه می گردد.

۳ – گواهی حضور به ازای هر نویسنده ، بصورت جداگانه صادر می گردد.

۴ – گواهی حضور بصورت مجزا از گواهی داوری مقالات صادر می گردد.

۵ – در صورتی که پژوهشگری به هر دلیلی نتواند در کنفرانس حضور داشته باشد،پس از کنفرانس، گواهی حضور همراه گواهی داوری برایشان ارسال می گردد.

۶ – در صورت درخواست پژوهشگر مبنی بر دریافت گواهی داوری زودتر از موعد ، فایل اسکن شده گواهی برای ایشان ارسال می گردد لکن گواهی داوری مقالات و گواهی حضور پس از برگزاری کنفرانس برای کلیه پژوهشگران پست می گردد.

پرداخت آنلاین از طریق فرم زیر :

 

توجه ویژه:در صورتی که به هر دلیلی نتوانستید مبلغ را از طریق درگاه آنلاین بانکی واریز نمایید ، می توانید مبلغ مقاله را به شماره حساب : ۰۲۲۳۷۷۴۷۹۶۰۰۰ یا شماره کارت این حساب به شماره ۶۰۳۷۹۹۷۴۱۴۹۴۲۸۶۳ بانک ملی به نام آقای هادی ویشکی نژاد ( دبیر اجرایی کنفرانس ) واریز نمایید.سپس در قسمت نحوه پرداخت فرم ارسال هزینه گزینه (کارت به کارت یا اینترنت بانک ) را انتخاب نمایید.